top of page

רף ויזת הזהב ביוון עומד לעלות!


כפי שפורסם באקטימריני על ידי פרוקופיס חציניקולה 30.01.2024 •מסתמן שהממשלה תגדיל את רף ההשקעה המינימלית הנדרשת בנדל"ן


הממשלה מתכוונת להגדיל את רף 250,000 אירו להשקעה בנדל"ן למבקשים לקבל אישור שהייה לחמש שנים, המכונה ויזה זהב, בזמן הקרוב. המטרה מחד להכיל את הביקוש ומאידך כדי "לנרמל" את מחירי המכירה וההשכרה של נדל"ן.על פי הדיווחים, הממשלה שוקלת תרחישים שונים, אך נראה שהם מסתפקים בהגדלת הסכום המינימלי של 250,000 אירו לרמה גבוהה יותר. יש לציין כי מכירות הנכסים עלו באזורים כמו פיראוס, שבהם הסף למתן היתר שהייה באמצעות תוכנית ויזת הזהב נותר על 250,000 אירו, כמו גם ברודוס, חלקידיקי וכרתים.


הסכום המינימלי הוכפל ל-500,000 אירו במרכז אתונה, בפרברים הצפוניים והדרומיים, ובאיים ספציפיים בקיקלאדים.


שר הכלכלה והאוצר הלאומית, קוסטיס הצדיקיס, אמר בכנס בשבוע שעבר בנוגע לתוכנית ויזת הזהב, "יופעלו אמצעים להגבלתה, ההגבלות יוגדלו כדי לבצע השקעות משמעותיות יותר, אך יהיה פטור לנכסים רשומים. לגביהם יחול רף מינימום נמוך יותר על מנת להפנות כספים למחלקת נכסים הזקוקה להם במיוחד".לפי אנליסטים זרים של מגזר הגירת ההשקעות, כמו Astons, בבריטניה, התוכנית היוונית נותרה אחת האטרקטיביות ברחבי אירופה, שכן יש לה את הסף הנמוך ביותר למשקיעים זרים - כלומר 250,000 אירו. למרות שהנכסים הממוקמים בחלקים האטרקטיביים ביותר של אטיקה אינם נכללים כעת ברמה הזו, כמו במרכז אתונה והפרברים הצפוניים והדרומיים (שם הסף הכפיל את עצמו), עדיין ישנם אזורים משמעותיים שאליהם כבר הולכים משקיעים זרים.


בהתבסס על נתוני משרד ההגירה, בין ינואר לנובמבר 2023, ההיתרים שניתנו למשקיעים מבריטניה גדלו ב-77.8% ל-370 (מ-208), בעוד ההיתרים לישראלים עלו ב-77.6% ל-183.Comments


bottom of page