top of page

כסף מזומן עדיין נשאר "המלך" ביווןבסך הכל 33% מהיוונים שנשאלו (עד 39% כולל אלו שאמרו שהם לא יודעים) השיבו שהם מקבלים מרבע עד שלושה רבעים מהכנסתם במזומן; זה הגבוה ביותר בגוש האירו, שבו התעריפים המקבילים הם 5% ו-25%.

אחד מכל שלושה יוונים עדיין מקבל בין רבע לשלושה רבעים מהכנסתו במזומן, אחוז שהוא הגבוה ביותר בגוש האירו ומצביע על העלמת המס הנרחבת שקיימת במדינה זו. זה מגיע מסקר של הבנק המרכזי האירופי על מגמות התשלומים של אזרחי אירופה, לפיו מזומן - אם כי בירידה עקב התפשטות עסקאות אלקטרוניות - הוא עדיין אמצעי התשלום הדומיננטי בגוש האירו.


חלקם של התשלומים האלקטרוניים בעסקאות צרכניות ביוון גדל, לפי נתוני ה-ECB, מ-7% ב-2019 ל-19% ב-2022 במונחים של מספרי עסקאות ומ-11% ל-27% במונחים של ערך.


עם זאת, באותו זמן יוון היא "מקרה קיצוני", לפי ה-ECB, שכן 11% מתושביה אומרים שהם מקבלים עד רבע מהכנסתם במזומן. זה כמעט כפול מהממוצע בגוש האירו של 5%. שמונה אחוזים מתושבי גוש היורו שנשאלו אמרו שהם מקבלים מחצית מהכנסתם במזומן ו-9% טענו שהם מקבלים יותר משלושה רבעים מהכנסתם במזומן.


בסך הכל 33% מהיוונים (עד 39% כולל אלה שאומרים שהם לא יודעים) השיבו שהם מקבלים מ-1/4 עד 3/4 מהכנסתם במזומן; זה הגבוה ביותר בגוש האירו, שבו התעריפים המקבילים הם 5% ו-25%. האחוז הנמוך ביותר של אזרחים שמקבלים תשלום במזומן נמצא בפינלנד, שם רק 5% אמרו שהם מקבלים חלק מהכנסתם במזומן.


היוונים הכירו את השימוש בכרטיסים כאמצעי תשלום מועדף ב-50% מהעסקאות שלהם בנקודות המכירה (POS). אבל הם גם רוצים לקבל את הבחירה במזומן, בשיעור של 24%, שהוא קרוב לממוצע של גוש היורו של 22%.


הסכום הפנוי הממוצע בארנק של היוונים כשהם מתחילים את היום הוא בסביבות 78 יורו, לעומת 83 אירו, שהם הממוצע בגוש האירו, עם שינויים מ-121 אירו שהאוסטרי הממוצע רוצה לקבל ו-46 אירו מהממוצע הולנדי רוצה.לקריאת המאמר במקור: כאן
Commenti


bottom of page