top of page

היוונים מצמצמים בהוצאות על אוכל וחופשות

חלק גדול ממשקי הבית היוונים מקצצים בהוצאות על בגדים, מכשירי חשמל, אנרגיה ואפילו מזון, בעוד שחופשות הקיץ גם הן במסגרת חרב הקיצוצים.

יוונים מצמצמים הוצאות

למרות העובדה שיוונים רבים לא יצאו לחופשה בשנים 2020-2021 בגלל המגיפה, השנה צפוי שקיצוץ נוסף בתכניות חופשת הקיץ הוא מציאותי למדי שכן הכנסתם הפנויה אינה מספיקה כדי לכסות את העלות הגבוהה ביותר של נסיעות ולינה.
קטגוריית ההוצאות שמדאיגה 57% מהנשאלים בסקר האחרון היא אנרגיה (חשמל, דלק, חימום), בעוד שעבור 30% מדובר באוכל – לא במקרה, שכן המחירים עולים כל הזמן, מה שמשפיע הרבה יותר על משקי בית פגיעים כלכלית.


חופשת הקיץ תהיה חלום ליל קיץ עבור אחד מכל ארבעה אזרחים יוונים; 36% יעברו למספר ימים בערך כמו בשנה שעברה, בעוד 29% ייקחו פחות חופשות השנה. רק ל-4% תהיה חופשה ארוכה יותר, מכיוון שלא הייתה להם ב-2020 וב-2021.


Comments


bottom of page