top of page
Join us: Israel Greece Chamber of Commerce

הצטרף אלינו

הלשכה כאן בשבילך!

המשימה שלנו היא לקשר בין חברים רשומים ובין חברים לאנשי מקצוע ברשת היוונית על מנת להגדיל את אפשרויותיכם העסקיות. 

  • שתי רשימות אנשי קשר בשנה, על פי תחומי העניין הספציפיים בשוק היווני-ישראלי

  • מחירים מיוחדים לכל השירותים שלנו

  • הזמנות לכל האירועים שלנו

  • קידום פעילויות בערוצים שלנו, לרבות בניוזלטר

  • מחירים מיוחדים עבור מלונות שותפים, הן ביוון והן בישראל

​שימו לב: הצטרפות כחבר/ה לשכת המסחר ישראל יוון היא לתושב ישראל בעל אזרחות ישראלית או לאזרח יווני ו/או 

חברה יוונית המחזיקה כדין בחברה ישראלית ומנהל בעל אזרחות ישראלית.

דמי חבר לשנה קלנדרית

עצמאי/עוסק מורשה

1-5 עובדים

1000 שקל

חברות

6-25 עובדים

2000 שקל

חברות

26-50 עובדים

3000 שקל

חברות ציבוריות

ללא הגבלה במספר עובדים

5000 שקל

יזמים צעירים

להצטרפות כיזם צעיר יש ליצור איתנו קשר

500 שקל

bottom of page