top of page
Employee

פרסום

תחומי פעילות

שאנו פותחים אפיקים מגוונים ודינמיים המקלים על ההתקדמות שלך, באמצעות יצירת קשרי מסחר ופרסום.

אנו מקדמים גם הזדמנויות עסקיות, פרויקטים ותערוכות, בנוסף לארגון כנסים וסמינרים מקצועיים בנושאים הנוגעים ליחסי ישראל-יוון

מחירון לפרסום באתר

לפרטים נוספים יש ליצור איתנו קשר

גדול:
964 x 66 פיקסלים

מחיר

1,000 שקל (לחודש)

2,400 שקל (3 חודשים)

תמונת עמוד הבית:
302 x 115 פיקסלים

מחיר

450 שקל (לחודש)

1,100 שקל (3 חודשים)

בינוני:
615 x 50 פיקסלים

מחיר

700 שקל (לחודש)

1,700 שקל (3 חודשים)

קטן:
310 x 50 פיקסלים

מחיר

600 שקל (לחודש)

1,450 שקל (3 חודשים)

bottom of page