top of page

רישום נכסים וקניין עבור משקיעים בנדל"ן ביוון

משקיעים זרים מילאו תפקיד מכריע בשוק הנדל"ן היווני בשנת 2023. הניתוח שלנו מגלה כי 40% מכלל עסקאות הנדל"ן היו מעורבים קונים זרים. זה מוכיח את האמון והעניין שיש למשקיעים בינלאומיים בשוק הנדל"ן של יוון.


החוקים היווניים מרחיבים את ההגנה על זכויות הקניין לאזרחים זרים ויוונים כאחד, ומערכת המשפט מגנה ומקלה על רכישה וסילוק של כל זכויות הקניין.

שכבות רבות של סמכויות ביוון מעורבות בהנפקה או אישור של היתרי שימוש בקרקע ואזור, מה שיוצר מנועי השקעה בנדל"ן. הממשלה פועלת ליצירת רישום מקרקעין אלקטרוני מקיף אשר צפוי להגביר את השקיפות בניהול המקרקעין. עם זאת, רישום המקרקעין מפגר בלוח הזמנים והוא לא צפוי להסתיים עד 2024.


יוון דורגה במקום 156 מתוך 190 מדינות עבור קלות רישום נכסים בדו"ח עשיית עסקים האחרון של הבנק העולמי ב-2020.


אזרחים זרים יכולים לרכוש נכסי נדל"ן ביוון, אם כי תחילה צריך להנפיק להם מספר אימות מס. עם זאת אזרחים זרים נדרשים להשיג תחילה רישיון ממדינת יוון (חוק 3978/2011). במאמץ נוסף להגביר את ההשקעות, העבירה הממשלה את חוק 4146/2013, המאפשר לאזרחים זרים שקונים נכס ביוון בשווי של למעלה מ-250,000 אירו (265,000 דולר) לקבל אישור שהייה לחמש שנים עבור עצמם ועבור משפחותיהם.

החל מ-1 במאי 2023, ההשקעה המינימלית בנכס באזורי ביקוש גבוהים היא 500,000 אירו (531,000 דולר). תוכנית "ויזת הזהב" הורחבה לקונים של סוגים שונים של ניירות ערך יווניים, לרבות מניות, אגרות חוב וחשבונות בנק, בשווי של לפחות 400,000 אירו. ההיתר מאפשר נסיעה למדינות אחרות באיחוד האירופי ושנגן ללא ויזה. ניתן להאריך את ההיתר בחמש שנים נוספות


יוון חברה בארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO), אמנת פריז להגנה על קניין תעשייתי, אמנת הפטנטים האירופית, אמנת שיתוף הפעולה בפטנטים של וושינגטון ואמנת זכויות היוצרים של ברן. כחברה באיחוד האירופי, יוון התאימה את חקיקת ה-IP שלה עם הכללים והתקנות של האיחוד האירופי. הסכם WTO-TRIPS שולב בחקיקה היוונית ב-28 בפברואר 1995 (חוק 2290/1995). ממשלת יוון גם חתמה ואישררה את אמנות האינטרנט של WIPO ושילבה אותם בחקיקה היוונית (חוקים 3183 ו-3184/2003) בשנת 2003. המסגרת המשפטית של יוון להגנת זכויות יוצרים נמצאת בחוק 2121 משנת 1993 בנושא זכויות יוצרים ובחוק 29328 של 19328 כְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת.


למידע נוסף על חובות אמנה ונקודות יצירת קשר במשרדי IP מקומיים, WIPO בכתובת ttp://www.wipo.int/directory/en/

Comments


bottom of page