top of page

משלחת הנדלן לתערוכת -North Real Estate סלוניקי 2023

למרות המצב והלב השבור, יצאה משלחת ישראלית לתערוכת הנדלן בסלוניקי.
5 נציגים מתחום הנדלן, חברי לשכה , חברי הועד המנהל דנה שביט  ואשר אהרון ומנכל הלשכה מר קובי ביטון עשו לא רק עסקים, אלא מסע הסברה.


קובי ביטון מנכל למ"ס ישראל יוון:

"ההחלטה להשתתף בתערוכת 2nd Real Estate North בסלוניקי התבררה כהחלטה נכונה. התמהיל האנושי שהרכיבו חברי המשלחת עשה את שלו וביחד עם המארגנים חברת RMI, שעשו הכל להיטיב איתנו ולתת לנו הרגשה ואווירה מחבקת. ועידה ותערוכה שהתוית 'האיכות, ולא הכמות' היא המתאימה ביותר למוצר. ראינו באירוע זה גם הזדמנות לייצר הסברה בשעה קשה שכזו וכך עשינו, אם בשיחות אישיות ואם על הבמה."


ההרצאה של מר ביטון דיברה על הפרופיל של המשקיע הישראלי בחול בכלל וביוון בפרט בדגש על השקעות בזמן דחק והשקעות בזמן רגיעה.

לאחר ההרצאה התקיים שיח פתוח בו נענו שאלות המשתתפים על המצב בארץ ובתוך כך הסברה. כל חברי המשלחת נטלו חלק בשיח ההסברה וקידום דעת קהל חיובית.

Comments


bottom of page