top of page

הלוואות ומשכנתאות ביוון


credit for the image - https://www.ekathimerini.com/
Greek banks


למי ששוקל לרכוש נדל"ן ביוון או לבצע השקעה ברת קיימא - אנו חושפים את חברי הלשכה לאפשרויות הקיימות ביוון. ב19.12.2023 אירחנו את בנק יורובנק שפרש בפני חברי הלשכה את אפשרויות במימון אשר הם מציעים. הפגישה נערה בזום ונערכה כ-80 דקות בהן הוצגו מספר פנים ואפשרויות למשקיעים לקבלת מימון בנקאי וגם ענו לשאלות ספציפיות שנשאלו לאחר סיום המצגת.


זהו אירוע ראשון מסוגו בו בנק יווני פורש את אפשרויות המימון וקורא למשקיעים לבוא ולבדוק את מצע הבנק, כמובן שכל מימון יוחלט לגופו.


במהלך שנת 2024 לשכת המסחר ישראל יוון תחתור לפגישות נוספות עם בנקים יוונים במטרה לקדם את נושאי המימון למשקיעים, מיטוב התנאים ויצירת תחרות בריאה.
Comments


bottom of page