top of page

האקונומיסט אסף נתונים על חמישה אינדיקטורים כלכלייםהאקונומיסט אסף נתונים על חמישה אינדיקטורים כלכליים ופיננסיים - אינפלציה, "רוחב אינפלציה", תמ"ג, מקומות עבודה וביצועי שוק המניות - עבור 35 מדינות עשירות בעיקר. דירגו אותם לפי מידת ההישגים שלהם במדדים אלה, ויצרו ציון כולל לכל אחד.

באופן מפתיע ועל פי המדדים הללו, יוון במקום הראשון!!

ישראל, במקום הרביעי ולמרות השינויים והאתגרים שרגשו עלינו מתחילת השנה.

יש לקחת את הכל הערבון מוגבל.

מה שזה גם אומר לגבי יוון ככלכלה צומחת, שנמשיך לראות עליות מחירים, עלייה ביוקר מחייה! אך גם עליה במדד איכות חיים.
Comments


bottom of page