top of page

נחנך בית הכנסת המשופץ בטריקלה

16.10.22


שגריר ישראל מברך את האירוע של חנוכת בית של בית הכנסת המשופץ בטריקלה.

חבר הלשכה האדריכל אליאס מסינאס היה בעל הכבוד להיות האדריכל אחראי על הפרויקט ההיסטורי והחשוב זה. 


באוקטובר 2022 נחנך בית הכנסת המשופץ בטריקלה.

לחנוכת הבית הגיעו לברך פרסונות חשובות לרבות שגריר ישראל ביוון ונכחו בני הקהילה המקומית ואורחים נוספים מהקהילה היהודית.


הסרטון המלא של אירוע חנוכת הבית

Comments


bottom of page