top of page

מחירי הנדל"ן ביוון "דהרו" ב-2023. הם עלו בשתי ספרות

כפי שפורסם במקורל 13.4%, לעומת עלייה של 11.9% ב-2022.

ביתר פירוט, עליית המחירים ברבעון הרביעי של 2023 לעומת הרבעון המקביל של 2022 עמדה על 11.0% לדירות חדשות, כלומר עד 5 שנים, ו-12.4% לדירות ישנות, כלומר בנות מעל 5 שנים. לשנת 2023 קצב הגידול השנתי הממוצע של דירות חדשות עמד על 12.4%, לעומת צמיחה של 12.5% ​​בשנת 2022, בעוד שקצב עליית המחיר השנתי הממוצע של דירות ישנות עמד על 14.2% בשנת 2023, לעומת עלייה של 11.6% ב-2022.


Comments


bottom of page