top of page

כלכלת יוון מתרחבת ברבעון הרביעי של 2022

מקור: רויטרס
נתונים מנוכי עונתיות הראו שהתוצר המקומי הגולמי (תוצר) צמח ב-1.4% ברבעון הרביעי משיעור צמיחה של 0.4% ברבעון השלישי, כך הראו נתוני שירות הסטטיסטיקה של המדינה.


הוצאות משקי הבית עלו ברבעון הרביעי ב-1.8%, כאשר ההשקעות עלו ב-8.5%.

כלכלת יוון התרחבה בחודשים אוקטובר עד דצמבר אשתקד עם הוצאות צרכנים והשקעות גבוהות יותר מאשר קיזוז יצוא נמוך יותר, כך הראו נתונים רשמיים ביום שלישי.


יצוא הסחורות והשירותים, כולל תיירות, ירד ברבעון הרביעי ב-0.8%.

לשנה כולה, המשק צמח ב-5.9%, כך הראו נתונים שאינם מנוכי עונתיות.


מאז הסרת מגבלות הקורונה בשנה שעברה, כלכלת יוון התאוששה מאוד הודות להכנסות יציבות מתיירות ושיפור בהוצאות הצרכנים וההשקעות. עם זאת, עלויות האנרגיה הגואה והאינפלציה נראים בולמים את ההוצאות וההשקעות השנה, כאשר הממשלה צופה שהצמיחה ב- 2023 תתכווץ לכ-2.0%.


דרוג האשראי של יוון

דרוג האשראי של Standard & Poor's ליוון עומד על BB+ עם תחזית יציבה. דירוג האשראי של מודי'ס ליוון נקבע לאחרונה על Ba3 עם תחזית יציבה. דירוג האשראי של פיץ' ליוון דווח לאחרונה ב-BB+ עם תחזית יציבה.

דירוג האשראי של DBRS ליוון הוא BB (גבוה) עם תחזית יציבה. באופן כללי, דירוג אשראי משמש קרנות הון ריבוניות, קרנות פנסיה ומשקיעים אחרים כדי לאמוד את כושר האשראי של יוון ובכך יש לו השפעה רבה על עלויות ההלוואות של המדינה. צפוי שיפור דרוג אשראי קל במהלך 2023 התלוי ביציבות הפוליטית והכלכלית.


תעופה

חברת AEGEAN הודיעה לאחרונה על תוכניות להגביר את פעילותה בשוק הישראלי

על פי הודעת החברה, חברת התעופה תוסיף שלוש טיסות סדירות חדשות ישירות מיואנינה , חאניה וקלמטה לנמל התעופה בן גוריון בתל אביב, מה שיביא לתשעה את מספר הקווים המקשרים בין יעדי יוון וקפריסין לישראל.

שלושת המסלולים החדשים יתווספו ללוח הקיץ של החברה. לפיכך, במהלך עונת קיץ 2023, AEGEAN תטוס לתל אביב באמצעות טיסות סדירות וצ'רטר אתונה, סלוניקי, מיקונוס, רודוס, יואנינה, קלמטה, חאניה (כרתים), הרקליון (כרתים) ולרנקה (קפריסין).


Comments


bottom of page