top of page

Mon, 15 Jan

|

Webinar, ZOOM

הזמנה - למ"ס ישראל יוון מארחת את כבוד שגריר ישראל ביוון נועם כץ למפגש שנתי מקוון

 הזמנה - למ"ס ישראל יוון מארחת את כבוד שגריר ישראל ביוון נועם כץ למפגש שנתי מקוון
 הזמנה - למ"ס ישראל יוון מארחת את כבוד שגריר ישראל ביוון נועם כץ למפגש שנתי מקוון

תאריך ומיקום האירוע

15 Jan 2024, 11:00 – 12:00

Webinar, ZOOM

על האירוע

בתכנית

-הקדמה וברכות

-סקירה מאת שגריר נועם כץ

-המלחמה והשפעתה הבילטרלית והאזורית

-המלצות לאנשי עסקים, מנהלים ומשקיעים ישראלים במישור היווני

-שאלות ותשובות

-סיום

שיתוף האירוע

bottom of page