Εμπορικό Επιμελητήριο Ισραήλ-Ελλάδας

Το σημείο εκκίνησης για μεγάλες συνδέσεις

Για να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Ισραήλ-Ελλάδας είναι εδώ για εσάς, στο Ισραήλ και στο εξωτερικό

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Ισραήλ-Ελλάδας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την ενίσχυση και την προώθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, σε τομείς όπως: το εμπόριο (εισαγωγές, εξαγωγές), οι επενδύσεις, η έρευνα και η ανάπτυξη.
Το Επιμελητήριο ανανέωσε τις δραστηριότητές του το 2017 προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς σχετικά με τη σημασία της διατήρησης οικονομικών δεσμών και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.
Ένας ακόμη στόχος του Επιμελητηρίου είναι η επικέντρωση σε εμπορικά και επιχειρηματικά θέματα που μπορεί να προκύψουν μέσω της συνεργασίας με κυβερνητικούς και εμπορικούς οργανισμούς και άλλους φορείς. Παράλληλα, προωθεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, project, εμπορικές εκθέσεις και σεμινάρια, καθώς επίσης και τη διοργάνωση επαγγελματικών διασκέψεων και συνεδριάσεων που ασχολούνται με τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια των τακτικών δραστηριοτήτων του, το Επιμελητήριο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Ισραήλ, την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Ελλάδα, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Ισραήλ, την Ομοσπονδία Εμπορικών Επιμελητηρίων στο Ισραήλ, τις τοπικές αρχές, ακαδημαϊκά κέντρα, το Σύλλογο Προηγμένων Τεχνολογικών Βιομηχανιών στο Ισραήλ και άλλους οργανισμούς.
Οι επικεφαλής του Επιμελητηρίου συμβάλλουν σημαντικά στις δραστηριότητές του, σε συνεργασία με το Ισραηλινό Ινστιτούτο Εξαγωγών, το Σύνδεσμο Κατασκευαστών και την Ομοσπονδία Εμπορικών Επιμελητηρίων στο Ισραήλ. Οι παραπάνω φορείς είναι σημαντικοί εταίροι που ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.

Νέα

Εναρκτήρια Εκδήλωση 21.3.2018

Βοήθεια σε εταιρείες στο Ισραήλ και στην Ελλάδα

The Ecosystem Forum

Η διοίκηση και τα μέλη του Επιμελητηρίου ενθαρρύνουν νέους επιχειρηματίες και start-up εταιρείες από την Ισραηλινή επιχειρηματική κοινότητα, να ενταχθούν στο Ecosystem Forum, προκειμένου να ενισχύσουν την αξία των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.

Επιχειρηματικές συμβουλές και ανάπτυξη

Το Επιμελητήριο ενισχύει και προάγει τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη, βοηθώντας παράλληλα τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς καθώς επίσης και την εύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών και δυνητικών συνεργατών για εποικοδομητικές επιχειρηματικές σχέσεις. Επιπλέον, ενθαρρύνει και καθοδηγεί εταιρείες εξαγωγών σε διάφορους τομείς.

Επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις

Το Επιμελητήριο προσφέρει στις Ισραηλινές εταιρείες διαλέξεις και σεμινάρια για επαγγελματικά θέματα, καθώς και κοινωνικές εκδηλώσεις που δημιουργούν ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου και της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Εμπορικές αποστολές, σεμινάρια και συνέδρια

Το Επιμελητήριο βοηθά τα μέλη του να διαμορφώσουν επιχειρηματικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην Ελλάδα, διοργανώνοντας αποστολές που προωθούν το εμπόριο και τον τουρισμό ενώ ταυτόχρονα καθιερώνει και διατηρεί επικοινωνία με υπουργεία, διπλωματικές αποστολές και οικονομικούς οργανισμούς. Το Εμπορικό Επιμελητήριο Ισραήλ-Ελλάδας είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρηματίες, εταιρείες και ακαδημαϊκές οργανώσεις που έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.

Για να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.