תמונות מהאסיפה הכללית השנתית של לשכת המסחר ישראל יוון 28.04.2021, אולם משרדי מיתר|עו"ד, רמת גן