וועד מנהל של לשכת המסחר ישראל יוון

עמוס יצחקי

רועי קיט

עמוס שפירא

גדיאל בלושטיין

ירון יריב

איציק קמיליאן

סבי מיוניס

שרי תבורי קורן

איתן מעוז

ד"ר אשר וטורי